Hakkımızda

           Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 15. 03. 2021 tarihli ve E-64243970-150.02-22406422 sayılı yazısı ve Türk öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin (1) fıkrası uyarınca söz konusu Yönetmelik kapsamınındaki iş ve işlemleri yürütmek ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşlar tarafından "YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü ismiyle koordinatörlük birimi kurulur." hükmü gereğince Üniversitemiz bünyesinde "YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü" kurulmasına, 30/03/2021 tarihli, 2021/3 oturum ve 16 nolu karar ile Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu tarafından üniversite bünyesinde kurulmuştur.